konferenca EDUvision 2019

28. - 30. november 2019

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci

O mednarodni znanstveni konferenci EDUvision 2019

Vabimo Vas na 9. mednarodno znanstveno konferenco EDUvision 2019, »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij« s sloganom »Postanimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu«, ki bo potekala 28. - 30. novembra, v M hotelu, Ljubljana. Vodilna tema letošnje konference je »Učilnica prihodnosti in izzivi sodobnega poučevanja«.

Osrednja dogodka letošnje konference sta
   - simpozij  Nevroedukacija - razmišljanje izven okvirjev in
   - seminar na žgočo temo Učno in vedenjsko zahtevni otroci – naš izziv.

S simpozijem želimo nova spoznanja na področju kognitivne znanosti in nevromedicine vključiti v sodobne strategije poučevanja in vzgoje, razumevati dejavnike, ki vplivajo na kognitivne sposobnosti učečih se ljudi, raziskati vprašanja zavesti itd.

Na seminarju Učno in vedenjsko zahtevni otroci – naš izziv pa nam bodo znani slovenski strokovnjaki skozi predavanja predstavili oblike dela z vedenjsko izstopajočimi otroki in z otroki s težavami v razvoju ter smernice in učinkovite metode za reševanje konfliktnih situacij.


Na mednarodni znanstveni konferenci bomo poskušali zasnovat prototip učilnic prihodnost na osnovi smernic poučevanja v 21. stoletju in stopenj pri zasnovi projektnega dela, ki spodbuja učenčevo ustvarjalnost. Razpravljali bomo o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter načinih vrednotenja znanja, ki prihodnjim generacijam omogočajo večjo motivacijo do učenja, vzpodbujajo kreativnost učencev, intenzivirajo večjo pridobitev znanja, interakcijo z vsakdanjim življenjem in nenazadnje osebnostno rast posameznika.

Razpravljali bomo tudi o tem, kako v poučevanje uvajati novosti, ki nam jih nudijo nove tehnologije. Vlaganje v razvoj posameznika in zeleno ekonomijo pa je eden najpomembnejših temeljev trajnostnega razvoja človeka kot družbe nasploh.

Vljudno Vas vabimo, da se mednarodne znanstvene konference udeležite kot predavatelj(ica), udeleženec(ka), sponzor, razstavljalec ali kako drugače sodelujete pri organizaciji in izvedbi mednarodne konference.

Ne zamudite enkratne priložnosti, da obogatite svoje znanje in pridobite veščine, ki jih boste aplikativno prenesli v svoje strokovno delovno področje in družbo nasploh.

Predstavitve prispevkov na konferenci potekajo v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

V pričakovanju Vašega sodelovanja in udeležbe konference Vas lepo pozdravljamo.

Programski in organizacijski odbor
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič